MACHSTAV s.r.o. představuje - 30ti % úspory za vytápění zateplením stropů bytových domů s využitím distančního podlahového systému DPS

Zateplení stropů je nejefektivnější způsob zateplení, hodnotíme-li poměr cena : návratnost. Pro vlastníky bytových jednotek se jedná o velmi úsporné opatření pro snížení nákladů za topení (úspora 30% není nijak výjimečná) v porovnání s jinými zateplovacími pracemi - zateplení fasády, výměna oken, zateplení stropů v suterénu (sklepy). Velmi elegantním způsobem zateplení stropů je využití technologie foukané minerální izolace z panenského vlákna

Co je to panenské vlákno?

jpg_Hamernikova_NEW_01.jpgJedná se o minerální izolaci vyrobenou ze směsi minerálů, ve kterých převažuje křemen a další velkou složkou je recyklované odpadní bílé sklo. Proto se této izolaci také říká skelná. Vyrábí se tzv. rozvlákňováním roztavené směsi, která má v tuto chvíli cca 1000°C. Výsledkem jsou jemná vlákna s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi, do kterých se již nepřidávají žádné další chemické příměsi ani barviva. Tepelné izolace z panenského skelného vlákna se vyznačuje sněhově bílou barvou. Pro účely technologie foukané izolace se výrobek zpracovává do své typické podoby tzv. granulátu. Nejrozšířenějším výrobkem z panenského skelného vlákna je Supafil loft od spol. Knauf Insulation.

Porovnání izolačních materiálů

V porovnání s ostatními druhy izolačních materiálů jako jsou například celulózové foukané materiály nebo stříkané PUR pěny je panenské vlákno nejlepší volbou nejenom z pohledu obsahu přídavných chemických látek, ale i co do poměru cena : izolační vlastnosti. Celulózové izolace kromě papíru obsahují poměrně značné množství chemických přísad především na bázi bóru. Není výjimkou obsah chemických látek 5-10% z celkové váhy granulátu, dle jednotlivých výrobců. Samostatnou kapitolou jsou stříkané pěny (chytré izolace, PUR a další obchodní označení). Tyto izolace jsou chemie sama o sobě. Při aplikaci a několik hodin po ní se nesmí do izolovaného prostoru vůbec vstupovat bez ochranných dýchacích pomůcek.

Mnohým z nás při vyslovení skelná vata naskakují nepříjemné vzpomínky na skelnou vatu z minulých let, která příšerně kousala a její úlomky se zapichovaly do kůže a nebylo možné se jich zbavit. Tento nepříjemný efekt je již historií. Technologie rozvláknění je dnes podstatně dokonalejší a výsledná skelná vlákna jsou mnohonásobně slabší než v minulosti a při kontaktu s lidskou pokožkou se již nelámou a nezapichují. Dnešní skelná vata je velmi podobná jak barvou tak i na omak klasické buničité vatě, kterou má každý doma.

A jak se konkrétně využívá minerální skelná vata v podobě granulátu pro aplikaci foukanou technologií? Pro zateplení stropů, nejenom bytových domů. Nespornou výhodou skelné minerální izolace Supafil Loft jsou její vynikající tepelně izolační vlastnosti ve spojení s její minimální váhou. Strop je zatížen velmi lehce a současně se jedná o difúzně otevřenou tepelnou izolaci. Při aplikované izolační vrstvě 300mm je váhové zatížení - tedy plošná hmotnost izolace 5,1kg/m2. Objemová hmotnost činí 17 kg/m3 a izolační vrstva nesesedá - slehnutí S1. Při této objemové hmotnosti izolace dosahuje součinitel tepelné vodivosti hodnoty ʎ=0,039 (W/mK), tepelně izolační vlastnosti této vrstvy činí (tepelný odpor) R=7,69 (K/W). Čím vyšší je hodnota R – tepelného odporu, tím je lépe zaizolováno a tím více šetříte za energie. Norma pro zateplení konstrukcí bytových domů doporučuje hodnotu tepelného odporu stropu R=6,25 (K/W). Uvedená hodnota odpovídá výšce skelné izolace Supafil Loftu 250mm. Společnost MACHSTAV s.r.o. je od roku 2012 (v tomto roce byl Supafil Loft uveden na český trh) největší odběratel a aplikační firma foukané skelné izolace Supafil loft v ČR.

Nyní se podívejme na dvě konkrétní realizace foukané minerální izolace s využitím doplňkového systému pro stavbu revizních lávek a nových podlah

P1200361.JPG jpg_Hamernikova_NEW_01.jpg

Obě realizace proběhly na bytových domech se sedlovou střechou a pevnými stropy. V jednom případě se jednalo o nevyužívanou půdu, na kterou byl přístup pouze průlezem po žebříku. U této realizace byl navržen způsob zateplení foukanou minerální izolaci Supafil loft s revizními lávkami ke všem komínům, vikýřům, internetovým rozvodům, anténě apod. 

V druhém případě se jednalo o velmi členitou, plně využívanou půdu s přístupovým schodištěm

P1200348.JPGjpgHamernikova_NEW_02.jpg

Zde se vlastníci rozhodli vybudovat novou plně pochozí podlahu s tepelně izolační vrstvou Supafil Loft. Pro obě realizace byl navržen podlahový systém DPS – distanční podlahový systém, který výhradně vyrábí, prodává a montuje společnost MACHSTAV s.r.o. Podlahový systém je chráněn užitným vzorem u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Systém DPS se skládá z dřevěných napenetrovaných součástí stavebnicového systému. Pochozí část podlahy je zajištěna standardně OSB deskou 18mm (pero drážka). Díky tomuto konstrukčnímu řešení se jedná o velmi variabilní systém výstavby nové podlahy, kterou lze vystavět i ve velmi členitém prostoru. Další velkou výhodou systému DPS oproti jiným podlahovým systémům (lamelovým, fošnovým a dalším) je vytvoření souvislé tepelně izolační vrstvy. Ze systému DPS lze velmi rychle a jednoduše postavit nejenom celoplošné podlahy, ale i revizní lávky v neomezeném rozsahu bez odpadů a prořezů!

Spojením systému DPS a technologií foukané minerální izolace s využitím tepelné izolace Supafil Loft z panenského skelného vlákna vznikl naprosto ojedinělý a unikátní systém pro zateplení stropů půd

Zmiňované realizace si můžete prohlédnout na videích na www.machstav.cz a sami se můžete na vlastní oči přesvědčit o výhodách systému DPS a foukané panenské skelné izolace Supafil Loft. Pokud Vás náš systém zateplení stropů zaujal, velmi rádi Vám ZDARMA zašleme vzorek izolačního materiálu Supafil Loft, abyste si jej mohli zblízka prohlédnout. Zároveň Vám ZDARMA a NEZÁVAZNĚ zpracujeme cenovou kalkulaci na zateplení právě Vašeho stropu půdy a nejenom stropu půdy. Společnost MACHSTAV s.r.o. provádí komplexní zateplovací práce (výměna oken a dveří, zateplení fasád a stropů v suterénu). Neváhejte a kontaktujte nás pro vzorek izolace z panenského vlákna zdarma, cenovou kalkulaci zdarma nebo jenom pro doplňující informace na tel.: 721 207 099 nebo mailem na: lenka.kotackova@machstav.cz nebo izolace@machstav.cz, případně poštou MACHSTAV s.r.o., Ke Hřišti 202/1, 588 12 Dobronín.

Pokračujte dále

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace