Ohlédnutí Machstavu za uplynulým rokem

pro někoho z vás může být naše ohlédnutí za uplynulým rokem trochu opožděné. Není tomu tak. Machstav od loňského roku 2019 funguje v režimu hospodářského roku. To znamená, že náš účetní rok nekoresponduje s klasickým kalendářním rokem. Účetní období Machstavu je nastaveno duben tohoto roku/ březen následujícího roku. Období, za kterým se v krátkosti a rychlosti ohlédneme bude duben 2019/ březen 2020.

 

Jak se nám v Machstavu dařilo?

Z našeho pohledu výborně! Celkové tržby za všechny služby, které Machstav nabízí dosáhly výše 215 000 000 Kč. Naším cílem bylo zrealizovat minimálně 85 % našeho výkonu pro konečného investora a zbývajících maximálních 15 % vyčlenit pro subdodavatelskou pozici Machstavu. Ve skutečnosti se nám povedlo poskytnout služby Machstavu konečnému zákazníkovi napřímo ve výši 93 % uskutečněného finančního objemu. Zbytek připadl pro jiné stavební společnosti, kde Machstav vystupoval v pozici subdodavatele. Ve foukaných izolacích Machstav zrealizoval rovněž velmi zajímavé objemy. V Machstavu foukáme několik typů izolačních materiálů. Za uplynulý hospodářský rok Machstav spotřeboval cca 350 000 kg skelných izolací, 40 000 kg celulózových izolací, 15 000 kg dřevovláknitých izolací a 15 000 kg čedičových izolací. Za tyto výsledky patří poděkování všem našim zákazníkům, kteří nám dali důvěru a vložili své finanční prostředky do našich rukou, za které celý tým Machstavu vybudoval spousty staveb a zaizoloval stovky objektů! Za výše popsaným úspěchem samozřejmě stojí neuvěřitelné množství práce celého kolektivu Machstavu. Velké poděkování tedy patří i všem našim zaměstnancům.

 

Co nás čeká v dalším roce

Tak asi jako každá jiná firma i my v Machstavu jsme měli plány. Bohužel vzhledem k situaci, která nastala s novým virem a s ním spojených omezení v březnu letošního roku se naše plány velmi záhy změnily. V současné době jsme v situaci, která se velmi těžko předvídá a s určitostí nebo s nějakou mírou pravděpodobnosti toho, co nás bude čekat v nejbližší době nebo ve výhledu několika měsíců. S největší pravděpodobností odložíme naše rozvojové představy a zaměříme se na udržitelný chod společnosti tak, abychom za rok na tomto místě a v tomto čase si mohli říci, že to nebylo nakonec tak strašně, jak to vypadalo. Držme si všichni palce, aby se ekonomika České republiky velmi záhy vzpamatovala z útlumu, do kterého byla nečekaně vržena.

 

Pokračujte dále

Reference a realizace

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace