ZATEPLENÍ DUTINY TRÁMOVÉHO STROPU  

Další velmi vhodnou konstrukcí pro zateplení stropů rodinných domů a nejenom jich jsou dutiny trámových stropů. Tento typ konstrukce stropů je velmi rozšířený především u starší výstavby. Můžeme jej nalézt u rodinných domů, bytových domů, škol, historických objektů a mnoha dalších.

 

Dutiny trámových stropů

Dutiny trámových stropů bývají v převážně většině prázdné bez jakékoliv izolace. Pro aplikaci foukané minerální izolace stačí vytvořit několik přístupových otvorů do dutiny stropu. Samotná realizace foukané izolace probíhá velmi rychle a efektivně. Výhodou této technologie je dokonalé vyplněný prostor kolem všech nerovností v dutině především kolem trámů (možno použít fotku z Trámový strop s izolací). Při foukání trámových stropů je velmi důležitá kontrola správného vyplňování a nejúčinnějším způsobem je optická kontrola ve spojení s dostatečně velkým montážním otvorem. Po vyplnění dutin dojde k závěrečné úpravě před zpětným zaklopením přístupových otvorů.

Jak na izolaci, pokud je dutina vyplněna škvárou nebo plevou

A co dělat když je náhodou dutina trámového stropu vyplněna například plevy a není kam nafoukat tepelnou izolaci? I zde Machstav umí pomoci. Dutinu vyčistíme odsáním stávajícího obsahu a tím si připravíme dutinu pro aplikaci tepelné izolace. A proč odstranit plevy nebo škváru? Především proto, že nemají dostatečné tepelně izolační vlastnosti. Aby škvára dosáhla stejných tepelně izolačních vlastností jako Supafil loft při výšce 25 cm, tak by ji v dutině stropu muselo být více jak 120cm! A podobné je to i s plevami! Proto doporučujeme nahradit materiály typu škváry, plev a podobných za nové.  

Veškeré izolační práce Machstav provádí dle oborové normy ČSN EN 14 064-2, která je speciálně vytvořena pro aplikaci foukaných minerálních izolací, což je pro vás, konečné spotřebitele, jistota kvality a odbornosti.  


Pokračujte dále

Reference a realizace

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace