Tepelná a protipožární ochrana chovu

Společnost MACHSTAV s.r.o. je již od roku 2011 řádným členem Českomoravské drůbežářské unie a zabývá se stavební činností, která vám nejen přináší úspory, ale také výrazně zlepšuje prostředí chovů.

Jsme specialisté na výstavbu zemědělských provozů, a to zejména chovů drůbeže a prasat. Základem naší práce je výstavba, rekonstrukce, opláštění a tepelná izolace objektů. To vše v souladu se potřebnými nařízeními, zákonnými ustanoveními (hygienickými, protipožárními, technickými, ...) a nejmodernějšími trendy.

Kam míříme

Dobré životní podmínky zvířat v chovu nejsou pouze otázkou etiky, ale i ekonomiky provozu. Udržení správné teploty ovlivňuje zdraví, růst i produktivitu zvířat v chovech.

Pokud zvolíte správnou izolaci, ovlivníte tím tedy nejen teplotní komfort, ale také spotřebu energie a produktivitu chovu.

Výsledkem realizovaných projektů společnosti MACHSTAV s.r.o. jsou chovné objekty, které

Jedním z nejdůležitějších hledisek při výstavbě a rekonstrukci v minulých letech bylo skloubení řádné protipožární ochrany a tepelně izolačních vlastností objektů při zachování finanční dostupnosti takových opatření.

Velkým krokem kupředu v této problematice se jeví osazování opláštění a podhledů chovů pomocí panelů s jádrem z tvrdého polyisokyanurátu, běžně označovaného jako PIR-panely.

Tento panel s vysokou hustotou a výbornými tepelněizolačními vlastnostmi je znám svojí neutrální reakcí na oheň. Jde o samozhášivý materiál nahrazující dnes sendvičové panely s jádrem z jiných materiálů. Dříve používané panely dnes již nevyhovují buď z hlediska požární odolnosti (PUR), anebo z hlediska své váhy, nasákavosti a přístupnosti škůdcům (minerální vlna).

Je to tak jednoduché?

Je však pouhá deklarace PIR materiálu dostatečnou zárukou pro instalaci do vašeho provozu?

Současná škála nabízených materiálů ne vždy splňuje všechny provozní a legislativní požadavky pro zemědělské stavby a chovy.

Je třeba pečlivě dbát na zvolené materiály a jejich vlastnosti!

Například ne všechny materiály jsou patřičně odolné (a označené kategorizací C4), aby v agresivním prostředí chovů obstály z hlediska odolnosti vůči výparům, dezinfekcím a čistícím prostředkům.

Co kontrolovat?

Z hlediska protipožární ochrany jsou nejdůležitějším faktorem vlastnosti a deklarace odolnosti na oheň minimálně D-s2, d0 dle Vyhlášky 23/2008 Sb., Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb (v aktuálním znění), v souladu s ČSN 73 0863 (Požárně technické vlastnosti hmot) a ČSN 0865 (Požární bezpečnost staveb). Tyto normy jsou platné v ČR a v mnoha aspektech jsou přísnější než platné normy evropské. Důsledkem je, že ne všechny dovozové materiály deklarující předepsanou odolnost splňují česká specifika. Například na českou směrnicí požadované vlastnosti odkapávání hořícího materiálu nejsou u mnoha výrobků vůbec zkoušeny.

Opomíjeným faktem je skutečnost, pro jaké kotevní materiály je odolnost deklarována. Modelově, pokud je materiál certifikován pro kotvení na kovovou konstrukci, pak jeho instalace na dřevěné nosné prvky neodpovídá jeho schválení a neměl by tudíž být do takových prostor osazován.

Z těchto důvodů se použití některých materiálů zahraniční (zejména mimoevropské) provenience jeví jako přinejmenším problematické.

Přičemž, v případě požáru či provozní havárie, nedodržení výše zmíněných norem může mít dopady na následnou revitalizaci objektů, a to zejména s ohledem na výplatu pojistného plnění, resp. postihu odpovědných osob v trestně/právní rovině.

Z hlediska tepelně izolačních vlastností je situace na první pohled ještě složitější. Všechna označení ʎ, U, R, … jsou pro laika nic neříkající a reálně neuchopitelná.

Pro přehlednost:

Jednoduché a efektivní řešení

Společnost MACHSTAV s.r.o. v této souvislosti začala na realizovaných stavbách používat zejména panely dodávané belgickou společností Recticel Insulation pod ochrannou známkou Powerline®.

Jedná se o panely navržené do agresivního prostředí chovů drůbeže a prasat s deklarací odolnosti povrchu C4.

Pro jejich využití hovoří zejména to, že:

Jak je to v praxi?

Čím dál více firem i projektantů používá ve výstavbě tzv. odlehčené střechy. Pokud použijeme panely Powerline®, nedochází ke zbytečnému statickému zatížení konstrukce krovu a nosná konstrukce může být subtilnější a tím i levnější.

Společnost MACHSTAV má k dnešku již zrealizovány montáže desítek tisíc metrů čtverečních panelů od společnosti Recticel Insulation.

O jejich použití a funkčnosti jsme Vám schopni poskytnout řadu referencí.

 

Nabízíme Vám ZDARMA A NEZÁVAZNĚ MOŽNOST KONZULTACÍ posouzení Vašeho řešení v této problematice. Rádi Vám poradíme s technologií, se kterou se nesetkáváte každý den.

Spolu s Vámi posoudíme návrhy řešení a provedení, vhodnost materiálu a jeho deklarované vlastnosti v souladu s platnou českou legislativou.

Nenutíme vás k nákupu našich služeb. Nabízíme jistotu, že jste nenaletěli a můžete v klidu spát.

A co nás čeká?

Budoucnost bude patřit novým a převážně ekologicky přívětivým materiálům.

Nové vývojové trendy směřují k materiálům s nízkou objemovou hmotností, lepšími parametry tepelné vodivosti, mechanickou odolností a odolnými povrchy a jejich využití bude možné kombinovat s původní tepelně izolační funkcí.

ZÁVĚREM

Využijte naší služby bezplatné a nezávazné konzultace u Vás na farmě a ve Vašem provozu.

Rádi Vás navštívíme a navrhneme optimální stavebně technické řešení pro zlepšení podmínek konkrétně Vašeho chovu.

Nebojte se využít naše mnohaleté zkušenosti. Jsme zde pro Vás.

Další informace o naší firmě naleznete na www.machstav.cz, na YouTube, Facebooku a Instagramu.

Rádi Vás také uslyšíme na tel čísle: 722 689 388, na kterém Vám bude k dispozici Miloš Kotačka.

 

Pokračujte dále

Reference a realizace

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace