Střechy zemědělských a výrobních halách

ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE NEJENOM CHOVNÝ OBJEKTŮ – STŘECHY

V této části Vás seznámíme s možnostmi rekonstrukce střech chovných hal a nejenom v chovech drůbeže. Ukážeme si, co říká teorie skladby střech a podíváme se na konkrétní realizace ať už z chovů prasat, skotu nebo i mimo zemědělství. Na konkrétních realizacích uvidíte použité materiály a postupy, které se dají aplikovat pro chovatele drůbeže, především z důvodů, že chovy drůbeže jsou provozovány ve stejných typech hal jako jiná odvětví živočišné výroby. Všichni chovatelé ať už drůbeže nebo prasat se potýkají se stejnými nebo alespoň hodně podobnými potížemi. Chovné haly jsou za hranicí životnosti a tím jsou i za hranicí životnosti materiály použité na střechách, stěnách, podhledech a dalších konstrukcí hal.

Střechy, střešní krytiny a krovy

Dnes se budeme věnovat střechám. Střechou nemyslím pouze střešní krytinu, ale i krov – nosnou konstrukci pro střešní krytinu. V drtivé většině případů, je krov vyhovující, ale problematickým až havarijním stavem jsou střešní krytiny. Špatný stav střešní krytiny je prvopočátkem řady potíží, které se projeví i na chovatelských úspěších, protože zdraví chov se provozuje ve zdravé hale, proto se v tomto čísle zaměříme na střešní krytiny a problémy způsobené špatným stavem střešních krytin.

Problémy, které způsobí špatný stav krytiny

Ať si každý říká nebo myslí, co chce, ale zdraví selský rozum říká, že základem každého zdravého domu jsou kvalitní základy a zdravá střecha ať už je střešní krytina z čehokoliv – trapézový plech ocelový (lakovaný, pozink) nebo hliníkový plech, sendvičové PUR nebo PIR panely nebo cokoliv jiného. Záleží na finančních možnostech a uvážení každého majitele objektu do jaké krytiny chce investovat. Možná se některým zdá, že je přeci logické a zbytečné zde uvádět že základem každé kvalitní chovné stáje je plně funkční střecha. Ale věřte, že bych mohl vyprávět, co všechno jsem již za léta své praxe viděl a zažil. Různé přístupy investorů, kteří investují miliony korun do nových technologií ve stájích, včetně stavebních úprav a střechu nechají bez povšimnutí i když při sebemenším dešti do ní zatéká, jako kdyby tam ani žádná střešní krytina nebyla. A přitom nová střešní krytina nemusí být vůbec drahá. Kvalitní krytina s garancí životnosti minimálně 20 let se dá pořídit včetně montáže a demontáže stávající krytiny (bez její likvidace) mezi 360 – 470 Kč/m2 záleží na konstrukci krovu a typu krytiny. V porovnání s investicí dole ve stáji na m2 to bývá „minimální“ částka. Jako nejekonomičtější se v dnešní době jeví plechová trapézová lakovaná krytina.

Půdní prostor a dutina

V českých zemích je většina hal pro chov drůbeže nebo prasat postavena s půdním prostorem nebo alespoň s „půdní“ dutinou. Jsou tak říkajíc „se vzduchovou mezerou“ – mají podhled (vodorovný nebo šikmý) na něm je rozložena nějaká tepelná izolace, pak následuje vzduchová mezera (různě vysoká nebo silná jak chcete) a vše je zakrytou střešní krytinou.

Tepelná izolace

Jak bylo zmíněno součástí této skladby, je tepelná izolace. Jak kvalitní je tato izolace, je v tento okamžik druhotná věc. Nicméně i ta sebelepší, kvalitnější a super silná vrstva izolace nebude fungovat, pokud do ní bude zatékat nebo nebude moci odvětrávat vzniklý vodní kondenzát, který se v izolační vrstvě přirozenou cestou vytvoří (vodní kondenzáty jsme na stránkách Drůbežáře řešili v minulosti a pokud bude z Vaší tedy ze strany čtenářů zájem, můžeme se v k nim vrátit v budoucnu opět. Stačí informovat redakci časopisu.), protože mokrá izolace NEIZOLUJE. Z toho vyplývá, že kvalitní tepelná izolace musí být co nejsušší. To znamená, že do ní za prvé nesmí zatékat a za druhé musí být střešní konstrukce dostatečně kvalitně odvětrávaná, aby odváděla případný vodní kondenzát. Na odvětrání bych kladl velký důraz, protože kvalitní odvětrávání půdních prostor má v našich klimatických podmínkách dvojí efekt.

Od podzimu do jara pomáhá kvalitní odvětrání s odvodem přebytečných vodních kondenzátů pryč z půdního prostoru a v letním období velmi výrazně snižuje přehřívání, protože slunce dokáže střešní krytinu rozpálit i na 70°C a tato teplota se nemilosrdně dere do chovného prostoru a co to udělá s brojlery těsně před vyskladněním si každý zkušený chovatel dokáže domyslet. Přehřívání a zvýšena tvorba vodního kondenzátu, je charakteristickým rysem plechových střešních krytin a protože v ČR je většina stávajících i rekonstruovaných střech chovných hal s plechovou střešní krytinou je toto téma velmi aktuální.

Přehřívání a kondenzace vodních par

Výše zmíněné dva jevy (přehřívání a kondenzace vodních par) se dají odstranit nebo výrazně omezit za pomocí využívání komínového efektu, to znamená, že je zajištěno dostatečné proudění vzduchu nad vrstvou tepelné izolace od okrajů objektů až po hřeben střechy. Pro správné nastartování a dlouhodobé fungování komínového efektu musí být zajištěno dostatečné přisávání vzduchu (ve většině případů je dostačující vlna v trapézové nebo vlnité krytině u okraje střechy tam kde bývá dešťový žlab) a hlavně dostatečně velký a účinný způsob odvodu přisátého vzduchu v hřebeni střechy. Velmi efektivní jsou různé druhy samočinných ventilačních hlavic, které pro svou funkci nepotřebují žádný zdroj energie a dají se nainstalovat téměř do každé střešní krytiny, navíc se dnes vyrábí v různých barvách. Počet a typ hlavic se určuje výpočtem a je závislý na velikosti střechy, nelze tedy vzít jakoukoliv hlavic a jen tak ledabyle určit jejich počet (pokud možno aby to bylo, co nejlevnější) a pak je namontovat někam na střechu. Vše má svá pevná pravidla. Platí jednoduché pravidlo: každá střecha s plechovou krytinou by měla být odvětraná a chovný hal to platí dvojnásob!

Ne všechny střechy na farmách mívají vzduchovou mezeru. Jsou zde i střechy jednoplášťové bez vzduchové mezery a jedná se většinou o objekty dílen, administrativních budov, přípravné části chovných hal, spojovací krčky, a jiné. Tyto budovy nebo jejich části mívají velmi často ploché střechy a kvalita střešní krytiny je podobná jako na chovných částech – často za hranicí životnosti. Pro tento typ střech je ideálním řešením hydroizolační vrstva z PVC fólie například Fatrafol.

Všem zájemcům o rekonstrukci, opravu nebo jenom záměr opravy střechy, krovu nebo celé haly poskytujeme BEZPLATNÉ a NEZÁVAZNÉ poradenství. Kontaktujte nás na číslech 722 689 388 Kotačka Miloš nebo 721 207 099 Kotačková Lenka.

Vybrané realizace

Hala chovu prasat, která nebyla využívaná. Majitel se rozhodl halu opětovně zprovoznit. Střecha měla původně vlnitý hliníkový plech velmi poškozený a to samé platilo pro ventilační komíny. Majitel si dodal vlastní nový hliníkový trapézový plech. Naše společnost provedla výměnu krytiny, opravu ventilačních komínu, dodala nové klempířské prvky a nový hromosvod včetně revize. Stávající krytina, která se dala ještě použít, byla využita na lokální opravy vedlejší haly. Fotky ukazují stav před a po realizaci.

strecha1.jpg strecha2.jpg

Hala chovu prasat. Původní vlnitá plechová krytina poměrně dost zkorodovaná byla nahrazena novou plechovou lakovanou krytinou včetně nových klempířských prvků.

strecha3.jpg strecha4.jpg

Stáj chovu skotu. Původní eternitová krytina byla demontována a nahrazena střechou ze sendvičových polyuretanových (PUR) panelů s prosvětlovacími prvky. Výhoda PUR panelů v chovu skotu – omezení letního přehřívání stáje a odstranění kondenzace vodních par v zimním období.

strecha5.jpg strecha6.jpg

Předchozí realizace ukázala využití střešních prosvětlovacích prvků pouze místně. Prosvětlení se dá využít v celoplošné krytině, což je případ další realizace. Zastřešení dvora mezi dvěma výrobními a skladovacími halami. Tak jak se vyrábí trapézová krytina plechová, tak se vyrábí i trapézová krytina prosvětlovací. Realizovali jsme generální dodávku celého zastřešení – základy, ocelovou konstrukci, PUR panely, prosvětlovací zastřešení.

strecha7.jpg strecha8.jpg

Chovné haly bývají různě pospojovány a propojený různými chodbami a krčky. Ve většině případů se jedná o ploché jednoplášťové střešní konstrukce. Tyto menší stavby mají rovněž své střešní neduhy. Někdy se stane, že jsou díky svému stáří strženy větrem a je třeba je opravit. Zde jsme demontovali zbytek krytiny a nahradili jej novou PVC fólií s novým hromosvodem.

strecha9.jpg strecha10.jpg

PVC fólie používáme i na opravu plochých střech přípraven. Jejich výhodou je dokonalé zaizolování všech detailů. Zde je vidět zaizolování podpěr nesoucích technologické prvky hal. Dříve podpěry způsobovaly poškození původní krytiny a zatékání dešťové vody do přípravny především z důvodů vibrací způsobených různými vlivy – vítr atd. Díky elastickým vlastnostem PVC krytin a změnou technického řešení podpěr vůči střešní krytině, jsou dřívější problémy se zatékáním minulostí.

strecha11.jpg strecha12.jpg

Dalším objektem pro využít střešních PVC krytin jsou dílny a ostatní servisní a služební objekty středisek živočišné výroby (administrativní budovy, sklady, vrátnice a jiné). Na této dílně jsme starou zatékající asfaltovou krytinu překryli PVC fólií Fatrafol, dodali nový hromosvod, nové klempířské prvky.

strecha13.jpg strecha14.jpg

Pokud nejsou k dispozici dostatečné finanční prostředky na celkovou rekonstrukci nové krytiny doporučujeme vyčlenit alespoň část finančních zdrojů určených na opravy či havárie a udělat jednoduché a rychlé řešení opravy střechy, které odstraní zatékání dešťové vody do stávající tepelné izolace, a provést opatření pro odvětrání půdního prostoru. V tomto případě ventilačními hlavicemi. Výhodou tohoto typu hlavic je jejich opětovné použití v nové krytině v případě, že se investor rozhodné za nějaký čas stávající krytinu vyměnit. Hlavice nepřijdou vniveč, ale naopak pomohou k vysoušení tepelné izolace v zimním období a k ochlazování půdního prostoru v letních měsících a tím k vylepšení teplotního klimatu v chovné hale. A až přijde čas na celkovou rekonstrukci střechy, opětovně budou použity v nové střešní krytině.

strecha15.jpg

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Poctivá česká foukaná izolace dokáže za 3-4 hodiny uspořit až 40% nákladů na vytápění.

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace