Machstav sídlí v Dobroníně

Již několikrát jsme se v našich textech zmínili o tom, že společnost Machstav s.r.o. sídlí v Dobroníně. Nikdy jsme se, ale o Dobronínu podrobněji nezmínili. Dnes to trochu napravíme. Jistě naleznete spoustu podrobnějších informací o Dobronínu třeba na internetu nebo v tištěných publikacích. Není úplně účelem se na těchto místech o historii a současnosti Dobronína úplně dopodrobna rozepisovat. Nicméně společnost Machstav od svého založení sídlí v Dobroníně, a tak si Dobronín i zde zaslouží krátkou zmínku. Dobronín se nachází cca 12 km severovýchodně od Jihlavy.

 

Historie Dobronína

Takže to vezmeme velmi rychle. Přesné datum založení neznáme, ale známe první písemnou zmínku, která je z roku 1351 v listině Ješka Ptáčka z Pirkštejna. V průběhu času se Dobronín stával majetkem různých pánů a rodů. V roce 1871 začala fungovat železniční zastávka, která je v Dobroníně do dnes. V roce 1876 byla v Dobroníně zřízena sklárna a brusírna na místě původní provazárny. Na jejím místě dnes sídlí společnost Machstav s.r.o. a areál původní sklárny rekonstruuje. Dnes tento areál slouží potřebám stavební firmy. Dobronín vznikl sloučením dvou obcí, a to Dobronína a Německého Šicndorfu v roce 1948. Dnes je Dobronín jedna obec s cca 1 900 obyvateli.

 

Okolí Dobronína

Dobronínem protéká Zlatý potok, který je domovem mnoha chráněných živočichů. Zmiňme Vydru říční nebo Bobra evropského, který si v údolí zlatého potoka staví své typické hráze. Tyto 2 druhy živočichů lze spatřit ve Zlatém potoce přímo ve vsi, když protahují za potravou nebo za novým teritoriem. Jinak procházky údolím Zlatého potoka do Kamenné patří mezi oblíbené trasy místních obyvatel. Ať už při procházce údolím Zlatého potoka nebo i do jiných míst v okolí Dobronína můžete spatřit další chráněné druhy živočichů vedle Čápů Bílých se zde objevují i Čápy černí, Volavky popelavé, Ledňáčci říční, žluvy, datlové, čejky, mloky, čolky, několik druhů žab a plazů. V okolí Dobronína převládají jehličnaté lesy, především smrkové, které v posledních 2 letech čelí obrovské kůrovcové kalamitě. Díky tomu se v okolí Dobronína lesy stávají spíše pasekami. Nicméně, ten kdo chce, tak si v okolí Dobronína udělá pěkný cyklovýlet, delší procházku nebo si zajde zaběhat a při této příležitosti a v každé roční době si užije nádherný kousek přírody Českomoravské Vysočiny v okolí Dobronína.

 

Pokračujte dále

Reference a realizace

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace