Rozdíl mezi foukanou minerální izolací a pokládkou klasické izolace v deskách či rolích

Už jste někdy přemýšleli nad tím, jaký je rozdíl mezi foukanou minerální izolací a pokládkou klasické izolace v deskách nebo rolích? Přemýšlíte jakou technologii na izolování stropu použít? Jestli foukanou minerální izolaci, nebo rolovanou? Toto video vám pomůže se rozhodnout.

Na úvod si řekněme, že porovnáváme izolační materiály s podobnými tepelně izolačními vlastnostmi, především součiniteli tepelné vodivosti a to od jednoho výrobce.

 

Srovnání izolačních materiálů

Na začátku se podívejme na samotné izolační materiály. Aby se s rolovaným izolačním materiálem dobře pracovalo, je v továrně stlačen do poměrně malé role. Po rozříznutí obalu a rozrolování na podlahu se izolace nafoukne do své deklarované tloušťky. Ovšem toto se stane pouze u kvalitních izolačních rolí. Ty levné a zdánlivě výhodné při nákupu se ne vždy nafouknou do požadované tloušťky. Aby se s izolační rolí dalo takto pěkně pracovat, tak musí být v továrně technologicky upravená. Znamená to, že je izolační materiál obohacen o několik chemický látek, například formaldehydy, které mají za úkol izolační roli propůjčit požadované fyzikální vlastnosti, například aby jednotlivá vlákna držela pohromadě v požadovaném tvaru. U foukaných minerálních izolací rovněž přímo v továrně dochází při výrobě ke stlačení izolace do menšího balíku.

Po rozříznutí balíku izolace určené k foukání dojde k vysypání do stroje, který jednotlivá vlákna načechrá a připraví pro aplikaci. V žádném případě nesmí stroj vlákna lámat ani jinak poškozovat. Tím by se zvyšovala prašnost izolačního materiálu. Kvalitní izolační materiály pro foukání neobsahují žádné přídavné chemické látky, protože není nutné, aby jednotlivá vlákna držela nějaký fyzikální tvar. Tento požadavek je zbytečný, protože aplikace probíhá foukáním přímo na izolovanou konstrukci. Proto se izolačním materiálům bez přídavných chemických látek říká panenské vlákno. Typickým zástupcem panenského vlákna je Supafil loft , který kromě izolačních vláken obsahuje pouze 3-5% silikonového oleje, jinak neobsahuje žádné jiné chemické přísady.

A proč se izolační role a izolace pro foukání v továrně do balení stlačují?

Především z důvodu přepravy. Kvalitní izolační vlákna nejsou stlačením poškozená.

Izolace pomocí izolačních rolí se zamezením vzniku tepelných mostů

Při pokládce izolačních rolí platí pravidlo, které říká, že kvalitní izolační vrstva vznikne pouze pokládkou požadované vrstvy ve dvou nebo ve třech slabších vrstvách. Důvodem pokládky ve více slabších je snížení rizika vytvoření tepelných mostů, především v místě dotyku jednotlivých rolí. To znamená, že vrstvu 22cm nemůžete zaizolovat pouze jednou rolí o celkové tloušťce 22cm, ale musíte použít minimálně dvě vrstvy. Bohužel izolační role se nevyrábí v tloušťce 11 cm, proto musíte použít izolační role o síle 10 cm a 12cm. Foukaná izolace - technologie tyto problémy neřeší, protože foukáním se aplikuje rovnou požadovanou vrstvu a to může být jakákoliv tloušťka izolace, např. požadovaných 22cm a ke všemu bez jakýchkoliv tepelných mostů.

Izolační role a foukaná technologie

Pro práci s izolačními rolemi musíte izolační materiál dopravit do izolovaného prostoru, v našem případě na půdu. Pokud není možnost izolaci uskladnit někde před objektem a postupně ji vynášet, tak jste nuceni veškerý izolační materiál nanosit přímo na místo použití. Pak role samozřejmě překáží v práci, musíte s nimi v průběhu izolačních prací neustále manipulovat, ale nepomíchat, protože vytváříte izolační vrstvu 22cm.

A jak už víte, tak pro tuto vrstvu potřebujete dva druhy rolí - s tloušťkou 12 a 10cm. To znamená mít přístup k oběma druhům izolace současně, protože budete izolovat ve dvou vrstvách. Při sebelepší organizaci uskladnění rolí před položením se nevyhnete neustálému přerovnávání. Foukaná technologie si jede to svoje - pouze jedna vrstva 22cm. Veškerý izolační materiál je na autě a je postupně vkládán do foukacího stroje a pomocí hadic nafoukán na místo určení. Foukaná vzdálenost může být delší než 100m. Foukat minerální izolaci lze do výšky nad 30 metrů.

Pokládání izolačních rolí

Při pokládce rolí vzniká v místě izolování poměrně dost odpadu v podobě obalů, které je nutné opětovně snosit z půdy dolů. Při foukání zůstávají obaly rovnou na aplikačním autě a není s nimi nutná žádná další manipulace. Po skončení realizace si může každý zákazník tyto obaly přepočítat pro kontrolu, zda byl použit veškerý izolační materiál, který byl objednán.

Vrstvení izolačního materiálu

Při pokládce rolí ve dvou nebo ve třech vrstvách se dostanete v jednom okamžiku do složité situace. První vrstvu izolace položíte celkem jednoduše. Je nutné dbát na přesné uložení ke stěnám a dobře zajistit dotykové plochy mezi jednotlivými rolemi. Při pokládce druhé vrstvy se ovšem objeví ona složitá situace - problém. Aby celková vrstva izolace byla plně funkční bez tepelných mostů, musí být role položeny křižmo. To znamená, že jste nuceni při pokládání druhé vrstvy šlapat po právě položené první vrstvě izolace, kterou svou vlastní vahou stlačujete. Pokud chcete kvalitně položit dvě a více vrstev rolí na sebe, tak se pokládka druhé vrstvy rolí prostě neobejde bez šlapání po první vrstvě. Pokud použijete kvalitní izolační roli, tak ta se opětovně nafoukne a nic se neděje. Pokud ovšem použijete levnější standartní typ role, tak ta se už zpět nenafoukne a vy si chozením po první vrstvě podstatnou měrou zhoršujete izolační parametry celkové izolační vrstvy a budete nuceni používat buď silnější role, nebo položit více vrstev.

A jak je to s foukanou minerální technologií?

Při foukání vytváříme rovnou požadovanou izolační vrstvu a postupujeme od nejvzdálenějšího místa půdy ke vstupu. Ke všem konstrukčním prvkům na půdě jako jsou komíny, okna, rozvody internetu, antény a jiné vytváříme pohodlné a široké revizní lávky, které zajistí bezpečný pohyb a přístup všude tam, kam je potřeba. Nebo lze vytvořit celoplošnou novou podlahu - DPS distanční podlahový systém.

Zateplení členitého prostoru

Rolemi lze zaizolovat jakkoliv členitý půdní prostor. Jsou s tím spojeny častější přířezy rolí a složitá manipulace, které samotnou dobu zateplení prodlužují a zároveň i prodražují. Členitější prostory při izolování rolemi zvyšují riziko vytvoření tepelných mostů. Nejčastějším problémem při pokládce rolí je nedostatečné dotěsnění mezi jednotlivými rolemi. Každá mezera způsobuje tepelné ztráty. U foukané minerální technologie toto nehrozí, protože ze svého principu vytváří souvislou plochu v jednotné výšce po celé ploše půdy ať je jakkoliv členitá, protože jednotlivá vlákna se při foukání a vrstvení vzájemné propojí a tím vytváří dokonale souvislý povrch bez tepelných mostů.

Časová náročnost

Zaizolování stejné výměry podlahy půdy rolemi je podstatně časově náročnější, než aplikace foukané minerální izolace. Plochu, kterou izolujeme foukanou technologií jeden den ve dvou lidech, budete se stejným počtem lidí izolovat rolemi 3-4 dny.

Cena a cenová rozdílnost v použité technologii

A na závěr vás asi bude zajímat to nejpodstatnější, a tím je cena. Při použití kvalitní rolované izolace, která se po rozbalení nafoukne do požadované tloušťky v porovnání s panenským vláknem Supafil loft a to včetně aplikace, jsou role včetně pokládky o 20% dražší. Ano slyšíte správně! Při dosažení stejných tepelně izolačních vlastností je foukaná minerální izolace levnější! Navíc v materiálu Supafil loft dostanete izolační vrstvu bez chemických přísad. Pokud použijete kvalitní role a nikoliv akční modely rolí, tak neušetříte! Naopak, izolace nebude izolovat a finanční úspory se nedostaví v takové výši, v jaké by být mohly a jak jste očekávali. Jak bylo zmíněno, porovnávali jsme dvě tepelně izolační technologie izolování rolemi a foukanou technologii, které vytvořily izolační vrstvy se stejnými tepelně izolačními vlastnostmi, vyjádřenými buď jako tepelný odpor nebo tepelná prostupnost.

Izolace své pomocí

Můžete namítnout, že si role položíte sami a ušetříte. Než se do této činnosti pustíte sami, zeptejte se ve svém okolí na zkušenosti a ideálně se zajděte podívat, jak položená izolační vrstva vypadá. A pak se teprve rozhodněte pro pokládku svépomocí. Konec konců foukanou minerální izolaci si můžete rovněž nafoukat sami, rádi vám stroj zapůjčíme. Je ovšem potřeba počítat s tím, že na samotný nákup izolačního materiálu, jak rolí, tak izolace pro foukání, se vztahuje DPH ve výši 21% a na izolační vrstvu nemáte v případě vlastnoruční pokládky nebo svépomocného foukání žádnou záruku. Pokud využijete k izolačním pracím odbornou renomovanou firmu, tak dostanete izolační materiál i práci s DPH ve výši 15%, což je první úspora, navíc na izolační vrstvu obdržíte záruku jak na materiál, tak na práci. A jako bonus ušetříte několik dní nepříjemné práce. Tento ušetřený čas můžete strávit například s rodinou nebo se můžete věnovat svým vlastním zájmům.

Pokračujte dále

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace