Reference a realizaceZateplení kombinované střechy v Merklíně

Trvalé bydleníZateplení kombinované střechy v Merklíně

Kombinované druhy střech na rodinném domě. Stávající dvoupatrový rodinný dům se sedlovou střechou, na kterou navazuje pultová střecha přístavby. Cílem této zakázky bylo kompletní zateplení stropu a dutinu pultové střechy. Zároveň také vybudovat revizní lávky v půdním prostoru pod sedlovou... detail
Objem práce:28,8 m3
Detail:Supafil loft
Termín dodání:09.09.2020
Doplnění vrstvy u novostavby RD v Soběsukách

Trvalé bydleníDoplnění vrstvy u novostavby RD v Soběsukách

Velice rychlá akce. Stavebník novostavby se nám ozval pro doplnění izolační vrstvy stropu svého rodinného domu. Bungalov se studiovým vazníkovým krovem měl skladbu stropu: - sádrokarton, vzduchová mezera, parotěs s 1. vrstvou minerální vaty v tloušťce 18 centimetrů. Připravenost byla úplná a... detail
Objem práce:22,3 m3
Detail:Supafil loft
Termín dodání:20.10.2020
Foukaná izolace mezi trámový strop v novostavbě v Hlinsku

Trvalé bydleníFoukaná izolace mezi trámový strop v novostavbě v Hlinsku

Novostavba rodinného domu v Hlinsku. Investor využil možnosti čerpání dotace NZÚ. Požadavky na vlastnosti izolace byly dány podmínkami dotačního programu. Výška izolační vrstvy vycházela z doporučení od projektanta. Zateploval se trámový strop se sádrokartonovým podhledem a prkennou podlahou. Pro... detail
Objem práce:41,6 m3
Detail:Climaglass W
Termín dodání:02.10.2019
Zacelení vrstvy izolace stropu v Kněžmostu

Trvalé bydleníZacelení vrstvy izolace stropu v Kněžmostu

Novostavba rodinného domu. Byli jsme přizváni na dokončení tepelně-izolační vrstvy na sádrokartonovém stropě. Na tomto stropě byla naskládána vrstva rolované vaty v tloušťce 160 mm a požadavkem zakázky bylo zcelení vrstvy a zamezení vzniku tepelných mostů. Podkladem byla kompletní projektová... detail
Objem práce:21,6 m3
Detail:Supafil loft
Termín dodání:26.08.2020
Kompletní izolace stropu při rekonstrukci v Nové Vsi u Chotěboře

Trvalé bydleníKompletní izolace stropu při rekonstrukci v Nové Vsi u Chotěboře

Kompletní rekonstrukce rodinného domu a my jsme byli součástí. Stávající rodinný dům procházel kompletní rekonstrukcí, kde se prováděl nový trámový strop a SDK stropy. Pod sedlovou střechou vaznicové konstrukce krovu jsme tedy v rámci zateplovacích prací navrhovali tepelnou izolaci. Podmínky pro... detail
Objem práce:19,9 m3
Detail:Climatizer Plus
Termín dodání:01.12.2020
Zateplení stropu skelnou izolací v Novém Rychnově

Trvalé bydleníZateplení stropu skelnou izolací v Novém Rychnově

Izolace trámového stropu starší budovy. Při rekonstrukci se prováděly izolační práce, které zajišťovala naše firma. Požadavek byl zafoukání trámového stropu foukanou izolací, kde byla rozebrána prkenná podlaha, a tak se jednoduše foukalo mezi trámy na volnou plochu. S výběrem izolantu pomohl náš... detail
Objem práce:67,7 m3
Detail:Climaglass W
Termín dodání:23.09.2020
Zateplení SDK stropu bungalovu v Přílepech u Holešova

Trvalé bydleníZateplení SDK stropu bungalovu v Přílepech u Holešova

Při zateplování bungalovů je jednou z nejdůležitějších konstrukcí strop. Proč? Uniká tudy nejvíce tepla. Obvodové zdi i bez zateplení mají alespoň nějaký tepelný odpor, ale v případech, kdy stropní konstrukci tvoří pouze sádrokarton pod valbovou střechou (nevytápěný prostor) nastává velký problém... detail
Objem práce:73,4 m3
Detail:Supafil loft
Termín dodání:30.11.2020
Foukaná izolace v novostavbě jedním tahem v Horách

Trvalé bydleníFoukaná izolace v novostavbě jedním tahem v Horách

Často se u novostaveb řeší otázka, který materiál je nejvhodnější. Současný trh je tak rozmanitý, že nabízí nespočet technologií zateplení a izolačních materiálů. My se zabýváme převážně foukanou technologií. U novostaveb je nejčastěji zateplovanou konstrukcí strop a jeho volná plocha. U té... detail
Objem práce:40,5 m3
Detail:Climaglass W
Termín dodání:26.11.2020
Minerální foukaná izolace na strop novostavby v Lužné

Trvalé bydleníMinerální foukaná izolace na strop novostavby v Lužné

V novostavbách jsme již zaběhnutí. Víme, na které věci si dát pozor a kde můžou vznikat problémy, tam provádíme opatření. V rodinném domě v Lužné jsme novostavbě zateplovali strop. Na vazníky zavěšený SDK strop jsme navrhli minerální skelnou izolaci Supafil Loft. V hustotě pouhých 17 kg/m3 se dá... detail
Objem práce:58,6 m3
Detail:Supafil loft
Termín dodání:30.10.2020
Oprava izolace po myších v podkroví v Podhořanech u Ronova

Trvalé bydleníOprava izolace po myších v podkroví v Podhořanech u Ronova

Stávající rodinný dům – podkroví sice zatepleno, ale izolace byla poškozena od myší. Stav pod střechou byl tedy –> stávající rolovaná vata v šikminách cca 20 cm a asi 10 let stará, byla poničena od myší. Majitel domu se na nás obrátil k návrhu řešení. Bylo potřeba zafoukat šikmé části pod a... detail
Objem práce:14,7 m3
Detail:Climatizer Plus
Termín dodání:14.09.2020
Zateplení novostavby na NZÚ v Praze

Trvalé bydleníZateplení novostavby na NZÚ v Praze

Co a jak udělat při zateplování studiového vazníku? Je vhodná foukaná izolace? Za nás jednoznačně ano. Stropní konstrukce z OSB desek + SDK podhledy – lehká konstrukce, kterou je nežádoucí zbytečně zatěžovat. Stejně tak, po aplikaci foukané izolace, jde poté jednoduše položit prkenná podlaha a... detail
Objem práce:58,9 m3
Detail:Supafil loft
Termín dodání:21.07.2020
Vyplnění dutiny stropu RD v Telči

Trvalé bydleníVyplnění dutiny stropu RD v Telči

V Telči jsme řešili zateplení dutiny trámového stropu nad přízemím. Samostatně stojící rodinný dům s půdní vestavbou, kde se počítá s tím, že část bude stržena. Majitel domu se po... detail
Objem práce:16.6
Detail:Supafil loft
Termín dodání:19.11.2020
Zateplení podkroví novostavby v Bělé pod Bezdězem

Trvalé bydleníZateplení podkroví novostavby v Bělé pod Bezdězem

Novostavba rodinného domu v Bělé pod Bezdězem. Investorka kontaktovala naši firmu s otázkou zateplení stropu nad 2. NP jejího domu. Pod střechou z vazníkového trámového systému bylo potřeba navrhnout správně řešení vyplnění dutin mezi krokvemi zaklopenými SDK deskami a zároveň zateplení plochy... detail
Objem práce:28,7 m3
Detail:Climatizer Plus
Termín dodání:16.09.2020
Foukaná izolace do podlahy podkroví novostavby v Ledenicích

Trvalé bydleníFoukaná izolace do podlahy podkroví novostavby v Ledenicích

Přestože zateplování novostaveb u nás zabírá velké procento zakázek, můžeme potvrdit, že každá novostavba je jiná. Tak také ke každé stavbě přistupujeme. U této zakázky jsme prováděli zateplení podlahy podkroví pod sedlovou střechou. Vyplňovali jsme prostory pod stropními trámy na SDK (170 mm) a... detail
Objem práce:60,4 m3
Detail:Supafil loft
Termín dodání:14.12.2020
Zateplení SDK stropu pod příhradou bungalovu v Batelově

Trvalé bydleníZateplení SDK stropu pod příhradou bungalovu v Batelově

Nejčastěji se teď staví rodinné domy v typu bungalov s valbovou střechou, která má příhradovou vazníkovou konstrukci. Stejně tomu tak bylo při realizaci v Batelově. Stropní konstrukci rodinného domu se majitelé rozhodli zateplit foukanou izolací. SDK stropy zavěšeny pod příhradou – ideálním... detail
Objem práce:78,6 m3
Detail:Supafil loft
Termín dodání:07.10.2020

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace