Provětrávané fasády se stávají

čím dal tím více alternativou nejpoužívanějšího zateplovacího systému a to kontaktnímu zateplovacímu systému. Kontaktní zateplovací systém je sice nejlevnější způsob zateplení, ale není nejideálnějším. Kontaktní způsob zateplení spočívá v nalepení izolantu (nejčastěji polystyrén) na stávající konstrukční podklad (zeď) a následuje povrchová úprava. Opět nejčastěji probarvená omítka.

Provětrávané fasády se zateplují výhradně minerálními čili nehořlavými izolacemi a jako finální povrchovou úpravu můžeme použít téměř cokoliv  - dřevo, velkoformátové obklady, kamenné obklady, plech a jiné materiály. Výsledná fasáda může být kombinovaná z různých materiálů. Provětrávaná fasáda izoluje stejně kvalitně jako kontaktní zateplovací systémy. V létě díky větrané mezeře se nepřehřívá tak rychle jako kontaktní zateplovací systémy. Větrané fasády lze jednoduše použít i na starší nerovné nebo vlhké objekty. 

Systém větrané fasády H2 od Knaufu

navíc nabízí relativně jednoduchou montáž pomocí diagonál, kterými velmi snadno docílíme základní rovinatosti podkladní konstrukce. Navíc diagonály kotvené v určeném sklonu k hlavním nosným prvkům konstrukce výrazně snižují efekt tepelných mostů. A další nespornou výhodou systému H2 je dosílení souvislé neporušené vrstvy difúzní fólie, která překryje tepelnou izolaci v celé ploše fasády bez jediného přerušení.

Společnost Machstav je dlouholetým partnerem společnosti Knauf

v oblasti odběrů minerálních izolací, především foukaných a protože společnost Machstav zároveň se zateplením stropů a střech foukanými izolacemi zatepluje i fasády, a to jak klasickým kontaktním zateplovacím způsobem, ale dodáváme a montujeme i provětrávané fasády, bylo logickým krokem rozšíření naší vzájemné spolupráce o systém H2 – větraná fasáda. 

Na září 2018 jsme tedy společně s Knaufem naplánovali společné zaškolení na prodej a montáž tohoto produktu. Výsledkem školení je obdržení certifikace pro Machstav o odborné způsobilosti k prodeji a montáži systému H2 koncovým zákazníkům. Od října 2018 začínáme poskytovat všem zájemcům technické poradenství, montáž a servis provětrávaného systému H2.   

Pokračujte dále

Reference a realizace

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace