Ochrana chovných stanic před přehříváním

S blížícím se létem se s největší pravděpodobností blíží i letní vedra a s nimi i riziko přehřívání chovných hal. Na stránkách Drůbežáře jste již v minulosti mohli mnohokrát číst o problémech způsobených přehříváním v důsledku letních veder. Následky veder lze omezit souborem různých opatření. Vždy by měly, ale jít ruku v ruce s jednoduchými stavebními řešeními. Stavebním řešením v tomto případě je myšleno provedení analýzy stavu tepelných izolací a celé střešní konstrukce chovné haly a to především podhledů ať už vodorovných nebo šikmých a v neposlední řadě i zhodnocení jakým způsobem je zajištěné odvětrání dutiny mezi podhledem a střešní krytinou.

Ochrana hal a ochlazování chovů

alfa.jpgVšichni chovatelé, kteří řeší potíže s letním přehříváním - jak chovu brojlerů, rozmnožovacích chovů, tak i chovů nosnic potvrdí, že nejvyšší tepoty jsou u stropu haly. Je to logické, protože všichni víme, že teplo stoupá vzhůru a proto se drží u stropu. Ale další a nemalou příčinou, proč je teplo pod stropem největší, je v tom, že v letních vedrech je mezi střešní krytinou a podhledem (vodorovným nebo šikmým - tedy v půdním prostoru) běžně 60-70°C! A pokud je střešní konstrukce řešena jako neodvětrávaná, tak teplo nemám kam odcházet. Když se k tomuto faktu přidá ještě žalostný stav tepelných izolací na podhledu, není se co divit, že oněch 60-70°C se tlačí skrze podhled do chovné haly a ohrožuje zvířata a tím chovatelům přidělává starosti a způsobuje problémy. Proto je vhodné, aby součástí celého systému ochlazování chovů byly stavebně technické úpravy a opravy hal.

Odvětrávání půdních prostorů

beta.jpgJak vyřešit odvětrání půdních prostor? Lze využít ventilátorů, poháněných elektrickým proudem, nebo využít systémů, které nepotřebují ke svému fungování žádný zdroj energie, což jsou ventilační hlavice. Fungují na principu komínového efektu, nebo působením minimálního proudění vzduchu – větru, chcete-li vánku. Princip posledně popisovaného způsobu odvětrání za pomoci ventilačních hlavic si trochu představíme. Odvětrání za pomoci ventilačních hlavic společně s dostatečnou vrstvou kvalitní tepelné izolace je založeno na takzvaném komínovém efektu. Většina hal je zakryta plechovou krytinou, která se bohužel přehřívá a to velmi intenzivně. Některé haly jsou vybaveny ventilačními otvory ve štítech, ale ty jsou bohužel nedostatečné pro odvod tepla. Dají se využít v systému odvětrání půdních prostor za pomoci ventilačních hlavic jako jeden z přisávacích otvorů do systému odvětrání celé střešní konstrukce.

Izolace šikmé střechy a podhledů

gamma.jpgI v půdním prostoru nebo dutině šikmé střechy se šikmými podhledy, tak jako v chovném prostoru, dochází k vrstvení tepla, tzn, že nejtepleji je v hřebeni střechy (nejvyšší místo střechy). Pokud do tohoto místa umístíme samočinnou ventilační hlavici, tak se touto hlavicí začne teplý vzduch dostávat pryč a hlavice se začne postupně roztáčet a pokud je do půdního prostoru zabezpečen dostatečný přísun vzduchu z okolí (pod vlnou trapézového plechu, přisávacími otvory) tak začne hlavice těmito otvory přisávat vzduch do celého půdního prostoru (systému), který se tímto efektem vlastně rozpohybuje a je ihned odváděn zase přes tyto hlavice ven a tím nedovolí, aby se teplota vyšplhala na závratných 60-70°C. Pokud se k tomu jevu přidá vítr, který hlavice rozpohybuje ještě více, tak celý systém odvětrání funguje naplno.

Zajištění správného klimatu bez nutnosti napájení

A co je podstatné, tento systém funguje celoročně bez potřeby elektrické nebo jiné placené energie. Ve spojení s kvalitní tepelnou izolací, která v létě funguje jako zábrana prostupu teplého vzduchu skrze sebe samu do chovného prostoru a udržuje v přijatelnějším klimatu celý chov. Nejideálnějším způsobem doplnění vrstvy tepelné izolace na stávajících halách je technologie foukané minerální izolace, viz. předchozí čísla Drůbežáře. A ve spojení s dalšími prostředky pro ochlazení chovu se jedná o dokonalý systém ochrany před letními vedry.

Odvětrávání půdního prostoru

Někdy se setkávám i s obavou, že s takto odvětrávanou střešní konstrukcí se v zimním období chovný prostor přes podhled zase ochlazuje. Tato myšlenka je naštěstí mylná a obava zbytečná. Jak je uvedeno výše, tak odvětrání půdního prostoru se musí vždy řešit současně s opravou tepelných izolací na požadovanou úroveň tepelného odporu, tj. celkové výšky tepelné izolace, dle jednotlivých typu chovů (požadované teploty uvnitř chovné haly). Přisávací otvory pro plně funkční odvětrání půdního prostoru nebo dutiny mezi šikmým podhledem a střešní krytinou se vždy řeší nad úrovní tepelné izolace, tak aby přisávaný vzduch mohl proudit nad vrstvou foukaná izolace až do míst kudy půdní prostor nebo šikmou dutinu opustí za pomoci ventilační hlavice, tj. ve většině případu chovných hal v hřebeni střechy. V chladném období roku je tedy studený vzduch přisáván nad tepelnou izolací, pokud je tato tepelná izolace v dostatečné vrstvě a kvalitě, tak v žádném případě, s ohledem na základní principy stavební fyziky, neochlazuje podhled chovu. Naopak je přínosem i v zimním období, protože proudící vzduch razantně omezuje vznik vodního kondenzátu a tím udržuje nejčastěji využívané minerální izolace pro zateplení stropů v suchém stavu, takže plní svou izolační funkci na 100% a tímto způsobem udržují chovné prostory hal v teple a se suchými podhledy.

Izolace s ventilačními hlavicemi

Základem pro dlouhodobé fungování systému s ventilačními hlavicemi je nutné použít dostatečně dimenzované hlavice (průměr hrdla hlavice) hlavně s ohledem na to, že většina hal je na otevřeném prostranství a při silném větrném počasí mohou nedokonalé ventilační hlavice utrpět vážná poškození, proto je důležité vybírat takové, které odolávají nárazovému větru a nedeformují se těmito nárazy. Na českém trhu se dají pořídit hlavice s certifikovanou odolností proti nárazovému větru až 205km/h! Ve spojení s dostatečným počtem hlavic v hřebeni a kvalitně opravenou tepelnou izolací uděláte maximum pro ochranu svého chovu vlivem letního přehřívaní z hlediska stavebně technických opatření.

Ochraňte svůj chov

delta.jpgPokud Vás uvedené informace zaujaly a máte chuť a zájem chránit svůj chov, tak jako např. ve společnosti DRUMO s.r.o. na farmě chovů brojlerů v Měníně nebo v Družstvu vlastníků Batelov na hale chovu brojlerů, obraťte se na nás. Velmi rádi Vás navštívíme, zanalyzujeme současný stav a provedeme návrh technického řešení včetně výpočtu ideálních vrstev tepelných izolací a způsobů odvětrání právě Vašeho chovu. Tato opatření bývají podporována dotační tituly ze SZIF.

JSME TU PRO VÁS. Od roku 2010 jsme pro vás - zemědělské zákazníky - uskutečnili více než 200 různých stavebně technických opatření. Využijte i Vy našich bohatých zkušeností při rekonstrukci nebo údržbě stávajících zemědělských hal. Technická podpora ZDARMA 722 689 388 nebo milos.kotacka@machstav.cz nebo MACHSTAV s.r.o. Ke Hřišti 202/1, 58812 Dobronín – poradenský servis, prohlídka objektů, návrh technického řešení.

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace