Machstav - spolehlivý partner chovatelů

Machstav s.r.o. z Dobronína na Vysočině je dlouholetým partnerem chovatelů drůbeže v celé České republice. Za dobu své 10leté existence pomohl zrekonstruovat, opravit nebo vylepšit stovky chovných hal. Během této doby Machstav získal zákazníky, u kterých pravidelně provádí stavební vylepšení hal. Jedním z nich je i společnost DRUMO s.r.o. pana Ing. Klašky. DRUMO provozuje 2 farmy chovu brojlerů. Jedna z nich je v Přerově a druhá v Měníně. Na obou dvou farmách Machstav pracoval.

Individuální úpravy farm

Pojďme se podívat na to, co Machstav pro Ing. Klašku a konkrétně jeho farmy udělal. Pro obě farmy jsme v Machstavu vyrobili nová vrata do stájového provozu. Celkem se jednalo o 20 kusů vrat. Na farmě v Měníně jsme na několika halách demontovali stávající střešní krytiny a měnili je za nové. Společně s novými střešními krytinami jsme prováděli i dodávku a montáž odvětrání půdního prostoru. Důvodem byla výměna starých eternitových šablon za plechové krytiny, které jsou sice velmi lehké, ale bohužel se více přehřívají než původní střecha. Nicméně i toto umíme účinně vyřešit. Máme velmi dobré zkušenosti se systémem odvětrání půdního prostoru za pomoci samočinných ventilačních hlavic. Aby systém fungoval tak, jak má, je bezpodmínečně nutné zajistit dostatečné množství přisávacího vzduchu a celý odvětrací systém správně nadimenzovat. Zde rozhodně neplatí, že méně je více. Společně s výměnou střešní krytiny a instalací odvětrávacího systému jsme na halách, přesněji řečeno na podhledech hal, opravovali vrstvu tepelné izolace. Pro tuto opravu byla zvolena technologie foukané minerální izolace. Jedná se o velmi efektivní způsob zateplení lehkých podhledů zemědělských hal. 

Zatěžkávací zkouška extrémními letními teplotami

Výměna azbestové střešní krtiny začíná na úřadech, na kterých je nutné vše podrobně nahlásit a oznámit. Pro zkušenou společnost to není žádný problém. Samotná výměna započala v polovině května minulého roku a nová střecha byla položena za 3 týdny, a to včetně všech klempířských prvků, instalovaných ventilačních hlavic, doplnění tepelné izolace na podhledu a dalších prací. Pak přišlo léto a s ním extrémní vedra, která dělala starosti asi všem chovatelům brojlerů. A nejenom jim. Nám střechařům rovněž. Bude fungovat vše tak, jak jsme navrhli? Bude nová střecha správně odvětrávat a nebude se chovná hala díky tomu přehřívat? Zatěžkávací zkouškou jsme prošli! V Měníně je 5 hal vedle sebe. Některé eternitové a některé plechové. Měření teplot uvnitř chovné haly (v prostoru výkrmu nikoliv v půdním prostoru) ukázalo, že nová střešní krytina ačkoliv je plechová, je ale zároveň navržena a rekonstruovaná jako masivně odvětrávaná, nezpůsobuje přehřívání chovného prostoru. Naopak, měření ukázalo, že hala s novou plechovou krytinou a odvětráním byla v nejteplejších dnech oproti eternitovým střechám, které se všeobecně tolik nepřehřívají jako plech, o 2-3°C chladnější. Je nutné zmínit, že je důležité před začátkem rekonstrukcí vždy správně vyhodnotit a hlavně spočítat ideální způsob odvětrání půdního prostoru. Nejlepším řešením je využití samočinných ventilačních hlavic. Investice do kvalitního aktivního odvětrání půdního prostoru spolu s doplněním tepelné izolace podhledu se tedy vyplatila!

Pokračující spolupráce

Po vyzkoušení funkčnosti první nové střechy a celého navrženého souboru opatření, která se ukázala jako funkční, Machstav od té doby zrekonstruoval každý rok jednu střechu. Nyní jsou na farmě vedle nových hal v provozu i staré z modernizované haly typu BIOS, které mají svou životnost již několikrát za sebou. Chov v nich stále probíhá a dle slov Ing. Klašky jsou chovatelské výsledky v nich dosahované na stejné úrovni jako v nových moderních halách, ne-li o něco málo lepší.

 

Pokračujte dále

Reference a realizace

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace