Ten, kdo potřebuje zaizolovat nějakou konstrukci, má na výběr z mnoha různých technologií. Pro každou konstrukci, kterou je potřeba zateplit, je vhodné zvolit nejideálnější technologii. Pro složitost výběru lze na jednu a tu samou konstrukci použít několik zateplovacích technologií. Je na každém z nás, jakou technologii si vybere. Každý z nás si vybírá podle něčeho jiného. Někdo dá na doporučení od známých, sousedů, kolegů nebo kamarádů. Někdo si vyhledává na internetu spoustu informací, dat, zkoukne nepřeberné množství fotek a videí. Někdo chce to nejdražší v domnění, že je to to nejlepší, co může dostat. Machstav se specializuje na zateplování střech, stropů a dutin. Pro zateplení těchto konstrukcí lze zvolit několik technologií. Machstav dělá foukanou izolaci. Občas se stane, že si to lidé pletou se stříkanou izolací.

Rozdíl mezi stříkanou izolační technologií…

Nyní ponechme stranou rozdíly mezi konkrétními izolačními materiály, které používá foukaná technologie a které se používají při aplikaci stříkané izolace. Zaměřme se na popis rozdílů technologických procesů a strojů u foukaných a stříkaných izolací. Stříkané izolace aplikují mokré, chcete-li tekuté složky. U aplikace stříkaných izolací dochází nejdříve k zahřátí a později ke smíchání dvou tekutých chemických složek, které mezi sebou reagují a vytvoří pěnovou izolaci. Buď tvrdou nebo měkkou. Záleží na tom, jaké se použijí chemikálie. Při aplikaci mokrých stříkaných izolací dochází k uvolňování velkého množství jedovatých výparů, které je nutné nechat následně vyvětrat. Izolovaný prostor nelze ihned používat. Stříkané izolace se musí provádět pouze při určité teplotě a relativní vlhkosti vzduchu, protože tyto fyzikální veličiny značnou měrou ovlivňují výslednou kvalitu tepelně izolační vrstvy. Po realizaci zůstávají plechové sudy od jednotlivých chemikálií, které se likvidují jako nebezpečný odpad. Jednotlivé chemikálie jsou prudce jedovaté, jak při dotyku, tak vdechnutím. Teprve po zahřátí a smíchání jednotlivých tekutých chemikálií vznikne výsledná stříkaná izolační pěna.

 … a foukanou izolační technologií

Foukané minerální izolace aplikují suché izolační materiály a pro jejich umístění do konstrukce se používá vzduch. Foukané izolace nemají pro aplikaci žádné konkrétní teplotní ani vlhkostní požadavky. U foukaných izolací je jedno, jestli je v prostoru kde se izoluje -15°C nebo + 35°C. Výsledná izolační vrstva má stále stejnou kvalitu a tato kvalita není ovlivněna ani relativní vlhkostí okolního prostředí. Při aplikaci nevznikají žádné jedovaté zplodiny ani výpary. To znamená, že izolovanou místnost lze okamžitě používat a nemusí se nechávat vyvětrat. Po realizaci zůstávají prázdné igelitové obaly, které jsou 100% recyklovatelné. Foukané minerální izolace, které používá Machstav, jsou zdravotně nezávadné.

 

Pokračujte dále

Reference a realizace

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace