MACHSTAV a zemědělské a potravinářské provozy

V oboru zemědělské výroby a potravinářském průmysl zapouštěl MACHSTAV s.r.o. své kořeny od roku 1995 a to prostřednictvím fyzické osoby Jiří Mach. V těchto pionýrských začátcích se jednalo o montážní práce tehdy začínajících sendvičových panelů – PUR. V té době se realizovali zakázky v Kosteleckých uzeninách expedice a chladírenské sklady z PUR panelů, následovala montáž v Pribině v Přibyslavi prostory zrání Hermelínů a jiných sýrů rovněž z PUR panelů. Ze zemědělské výroby zmiňme společnost Líhně Mach z Litomyšle. Dalším zemědělskou společností byl Xavergen a jejich líhně v Habrech. Chovy prasat v pro Selmu Jihlava, Družstvo Slavíkov a mnoho dalších realizací. Tyto realizace byly už prováděny včetně dodávek materiálu – PUR panelů, trapézových střešních krytin, ventilačních turbín, firma již zajišťovala vlastní zámečnickou výrobu. Pronajala si provozní prostory v Dobroníně v bývalém areálu Skláren Bohemia. Výše uvedené realizace byly prováděny buď subdodávkou pro generálního dodavatele stavby, nebo přímou dodávkou pro investora. Firma se stala významným dodavatelem sendvičových panelů od výrobce Kingspan z Hradce Králové.

V roce 2010 došlo k transformaci z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným a byl přijat název MACHSTAV s.r.o. V tomto období společnost MACHSTAV s.r.o. personálně posílila a rozšířila svojí činnost o dodávku a montáž foukaných minerálních izolací. Od roku 2011 má společnost MACHSTAV s.r.o. k dispozici dvě realizační skupiny na foukané minerální izolace působící po celé ČR. Původně pronajatý areál v Dobroníně společnost odkoupila do vlastnictví a začala postupně rekonstruovat. V roce 2011 byla uvedena na trh zateplená vrata speciálně zkonstruovaná pro chov brojlerů a prasat. V témže roce 2011 společnost MACHSTAV s.r.o. začala aplikovat izolační materiál Machstav Granulate a  jednalo se o speciální izolační materiál pro foukanou technologii, který se mimořádně hodí do zemědělských provozů. Další novinkou pro naše zákazníky bylo zavedení speciálních podhledových lehčených PIR panelů pro chovy brojlerů, nosnic, prasat. Vhodné jsou do skladových prostor, jako jsou bramborárny a jiné.

V roce 2012 se společnost MACHSTAV s.r.o.  

stala jednou z největších firem, která dodává a aplikuje foukané minerální izolace v ČR dle normy ČSN EN 14064-2 a navázala spolupráci s dalším významným výrobcem izolačních materiálů společností KNAUF. V témže roce se MACHSTAV s.r.o. stal jejím největším odběratelem izolačních materiálu pro technologii foukaných minerálních izolací. A tuto pozici si drží do dneška.

MACHSTAV poskytuje komplexní služby v oblasti tepelných izolačních systému pro zemědělce a potravináře od prvopočáteční konzultační návštěvy, přes odbornou prohlídku zaměřenou na zjištění stávajícího stavu a lokalizaci problémových míst a okolností vše zdarma a nezávazně. Výsledkem je technický návrh řešení na snížení energetické náročnosti objektů, stabilizace teplotního režimu (snížení výkyvu teplot), snížení letního přehřívání prostor, vylepšení mikroklimatu ve stáji a mnoho dalších sekundárních jevů, které si investor původně ani nespojoval se špatným stavem tepelných izolací objektů. Díky svým dlouholetým zkušenostem v oblasti zemědělského a potravinářského průmyslu si společnost získala silné renomé a naši zákazníci se na nás obrací s požadavky na rozšíření poskytovaných služeb, proto jsme našim klientům začali poskytovat i energetické poradenství zaměřené na optimalizace dodávek energií do jejich provozů pro ještě větší snížení nákladů za drahé energie, realizujme dodávku a montáž fasádních systému při zateplování hal.

Každý kdo se obrátí na společnost MACHSTAV

si může být jistý tím, že všichni naši zaměstnanci jsou maximálně vstřícní, že se jedná o odborníky na svém místě, kteří své práci rozumí a mají zájmy zákazníka na PRVNÍM místě!  Více jak 20 let praxe v oboru zemědělských staveb a tepelně izolačních systémů už něco znamená a rovněž zavazuje!

Dnes má Machstav desítky spokojených zákazníků z řad zemědělců a potravinářů.

Pokračujte dále

Reference a realizace

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace