Kompletní izolace stropu při rekonstrukci v Nové Vsi u Chotěboře

  • Připravený nový SDK strop
  • Nové stropní konstrukce bez izolace
  • Izolace do dutiny
  • Zafoukáno celulózovou izolací

Rodinný dům

Foukaná izolace

01.12.2020

Kompletní rekonstrukce rodinného domu a my jsme byli součástí. Stávající rodinný dům procházel kompletní rekonstrukcí, kde se prováděl nový trámový strop a SDK stropy. Pod sedlovou střechou vaznicové konstrukce krovu jsme tedy v rámci zateplovacích prací navrhovali tepelnou izolaci. Podmínky pro izolaci byly dány nastavenými požadavky dotačního programu NZÚ. Technologie? Foukaná. Materiál? Celulóza. Provádělo se zafoukání dutiny mezi SDK a novou prkennou podlahou na trámovém stropu a zároveň se aplikovala izolace na volnou plochu stropu verandy. Celulózová izolace Climatizer Plus je vhodná do obou typů konstrukcí. Součinitel tepelné vodivosti pouhých λ=0,038 W/mK. Před realizací byly veškeré plochy a výšky konstrukcí zaměřeny. Všechna izolační práce byla odvedena v termínu podle plánů stavebníka a během jednoho realizačního dne.  

Oblast:Havlíčkův Brod
Objem:19,9 m3
Materiál:Climatizer Plus
Objekt:Trvalé bydlení

Segment

Typ

  • Volná plocha
  • Trámový strop

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace