Kolem nás se to hemží dotacemi.

Další velké hemžení je o ekologii, úsporách energií, ochraně lesů a pralesů a atd., a ono to kupodivu spolu souvisí. Stát a Evropská unie podporují dotacemi projekty, které vedou ke snížení emisí. Zmiňme třeba program Nová zelená úsporám – dotace na zateplení rodinných domů. Nebo Kotlíkové dotace – výměna neekologických zdrojů vytápění za modernější a ekologické. Nebo dotace z programu IROP – zateplování bytových domů. Můžeme čerpat dotace na hospodaření v lesích, na zadržování vody v krajině, na podporu zemědělství, inovace a energetické úspory v průmyslu a v mnoha dalších oborech lidské činnosti. Za dotační období let 2013-2020 bylo alokováno celkem 22 miliard EUR pro ČR. Kolik se nakonec podaří vyčerpat, není ještě zřejmé. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak dotace se podílí na nemalé části investic v této zemi.  Jestli pozitivně nebo negativně, je věcí pohledu každého z nás.  Nicméně to není to, o čem se chci zmínit a nad čím se chci zamyslet. O čem se chci trochu rozepsat, je jedna fáze procesu, než se dotace dostane ke konečnému příjemci. Touto fází je výběrové řízení. 

 

Ten, kdo chce získat dotaci, musí absolvovat opravdu nelehké kolečko byrokracie.

Ale nikdo není nucen čerpat dotace. Kdo chce dotaci, musí trpět! Nic není zadarmo. Součástí úspěšného procesu získání dotace je rovněž výběrové řízení na zhotovitele daného dotovaného projektu. Pravidla výběrových řízení nám v ČR určuje zákon o veřejných zakázkách.  Podle tohoto zákona potom příjemce dotace vypisuje transparentní výběrové řízení, které musí splňovat nějaké náležitostí. Jednou z náležitostí je požadavek zpracovat cenovou nabídku v nějaké konkrétní podobě. A to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě – originál a kopie. Součástí cenové nabídky musí být položkový rozpočet neboli výkaz výměr. U větších zakázek je tento položkový rozpočet požadován i v elektronické podobě na CD, DVD, flash disk apod. Zmiňovaný výkaz výměr bývá u větších staveb (o stavbách se zmiňuji záměrně, protože se jedná o obor, ve kterém podnikáme) nebo komplikovanějších staveb poměrně obsáhlý.  A jsme u toho. Veškeré náležitosti, které zákon o veřejných zakázkách nebo i organizátor výběrových řízení vyžaduje, každý uchazeč doloží na 10-15 listech A4. Ale tištěný výkaz výměr může mít i stovky stran! A ty je nutné rovněž vytisknout! A ne jednou, ale hned 2x! Vzpomínáte – ve dvou vyhotoveních ORIGINÁL a KOPIE. Někteří z nás si možná řeknou no a co. Chceš vydělat peníze z dotované zakázky, tak pracuj, tiskni, kopíruj, sešívej. Věřte mi, že o toto mi nejde. Jenom se zamýšlím nad tím, co jsem psal v úvodu. Na jednu stranu nám státní instituce dávají dotace, abychom šetřili přírodu a snižovali emise, tím, že budeme zateplovat, tím, že budeme jezdit v autech s nižší produkcí zplodin. Stát podporuje ochranu lesů. Děti učíme, jak je důležité třídit odpady, neplýtvat, říkáme, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. A na druhé straně produkujeme tisíce a tisíce stran tištěných dokumentů, které jednoho dne skončí v odpadu. A proč? Protože stát potažmo jeho zákon to vyžaduje. Největším paradoxem je, že součástí cenových nabídek je rovněž zmiňovaný výkaz výměr na elektronickém mediu. Takže cenová nabídka, která by mohla mít úplně v pohodě maximálně 15 stran má ve finále těchto stran 390 (viz. foto a video) a mnohdy i více. A to vše x 2 ORIGINÁL a KOPIE. A teď si vezměte, že se do takovéhoto výběrového řízení přihlásí 4 uchazeči nebo i více. Každý z nich vyhotoví to samé. Vyhrát může ovšem jenom jeden. Počítáte, kolik je to papírů a náplní do tiskáren? Tak počítejte dál, protože nejsme u konce. Vítězný uchazeč se raduje. Vyhrál zakázku a nyní bude podepisovat smlouvu.  No jo - jenomže součástí smlouvy je opět výkaz výměr v plném znění - 375 stran. A tentokrát výkaz výměr už netiskneme 2x, ale celkem 3x! Ano, 3 výtisky smlouvy o dílo, jejichž povinnou přílohou je výkaz výměr! Tak jste to spočítali? Jedná se o cca 6 000 stran formátu A4. Popisuji zde jednu konkrétní stavební zakázku, o kterou se ucházeli 4 uchazeči. Výše dotace bude činit cca 25mil. Kč, tedy zhruba 1milion EUR. Zkuste si odhadnout, kolik muselo být spotřebováno papíru a náplní do tiskáren pro získání dotací ve výši 22 miliard EUR (množství peněz určených pro ČR od EU na roky 2013-2020).

 

Při troše dobré vůle a zapojení zdravého selského rozumu

by kompletní cenová nabídka včetně výkazu výměr mohla být vyhotovena pouze elektronicky. Žijeme v neskutečné době. Bez počítače neuděláte vůbec nic. Počítače jsou všude.  Žijeme v době elektronických podpisů, datových schránek, on line služeb. Ke spojení se světem nám stačí telefon o minimálních rozměrech a dokážeme se s tímto přístrojem propojit s celou civilizovanou planetou. Ale cenové nabídky budeme tisknout jako ve středověku za „krále Klacka“!  Jakýkoliv argument pro zachování tištěných cenových nabídek a výkazů výměr pozbývá smyslu.

Na úplný závěr si neodpustím poznámku. Nejsmutnější na tom je, že celý výkaz výměr všichni do jednoho zpracováváme elektronicky a tiskneme jenom a pouze proto, abychom naplnili požadavek předpisů. Pochopil bych smyls tištěné verze, pokud by naše státní správa a organizace vyhodnocující cenové nabídky do dotačních výběrových řízení neuměly pracovat s počítači. Ale tak tomu není. Dokonce i ti úředníci, kteří zpracovávají žádosti o dotaci, vezmou ono přiložené CD, DVD nebo flash disk, vloží jej do počítače, otevřou si nahraný výkaz výměr, a s tímto elektronickým souborem teprve pracují, ale na stole vedle počítače jim leží naše tištěná 390 stránková verze včetně jedné kopie. Nebo si to alespoň tak představuji, že tomu tak je. Proč bychom jinak přikládali do tištěné cenové nabídky výkaz výměr v elektronické podobě?

Vraťme se na začátek. Smyslem obrovského množství dotačních programů je ve svém konečném důsledku OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Zřejmě to má všechno větší a hlubší smysl, který obyčejný smrtelník se zdravým selským rozumem nemůže nikdy pochopit…

Fotogalerie neobsahuje žádné obrázky

 

Pokračujte dále

Reference a realizace

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace