Foukaná izolace na strop novostavby ve Vřesníku

  • Příprava před foukáním
  • Zateplená kce stropu
  • Zateplená kce stropu

Rodinný dům

Foukaná izolace

06.01.2021

Novostavba rodinného domu typu bungalov. Sedlová střecha z příhradových nosníků s půdní vestavbou podlahy. Připravenost stropu byla již hotova – po obvodu zhotovena zábrana z EPS tloušťky 8 centimetrů a prkenná podlaha položena. Materiál byl zvolen podle skladeb obvodových konstrukcí podle jejich tepelně izolačních vlastností, a to skelný minerální izolant Supafil Loft se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,039 W/mK, který ve vrstvě 35 centimetrů dosahuje tepelného odporu R=8,97 m2K/W. Celá plocha zateplovaného stropu byla hotova během 4 hodin včetně závěrečného úklidu. Po každé realizaci má objednatel možnost si přepočítat vyfoukaná balení od izolantu, aby si byl jednoduše jist, že do konstrukce bylo nafoukáno navrhnuté množství a vrstva byla podle požadavků.

Oblast:Hradec Králové
Objem:37,8 m3
Materiál:Supafil loft
Objekt:Trvalé bydlení

Segment

Typ

  • Volná plocha

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace