Zateplení stropu novostavby rodinného domu ve Smrčné

  • Foukaná izolace na SDK strop
  • Foukaná izolace na SDK strop
  • Foukaná izolace na SDK strop

Rodinný dům

Foukaná izolace

13.12.2018

Kamarád zaměstnance naší firmy se na nás obrátil pro vyhotovení cenové nabídky na foukanou izolaci. Po odborné poradě s naším specialistou se rozhodl pro izolační materiál Climaglass-W, protože je svými vlastnostmi z naší nabídky nejlepší. Pro optimální vrstvu se počítalo s hodnotou deklarovaného součinitele prostupu tepla λ=0,036 W/mK a s vlastnostmi materiálu obvodového zdiva z projektové dokumentace. Po odsouhlasení nabídky se stačilo pouze domluvit na realizační den. Foukaná izolace se zhotovovala volně do dutiny mezi trámy, vymezené SDK stropem a parotěsnou folií a záklopem půdy z OBS desek. Po aplikaci izolantu se musí dodržet větraná mezera tak, aby se zachovala schopnost odvedení případné vlhkosti z izolace.

Oblast:Jihlava
Objem:33 m3
Materiál:Climaglass W
Objekt:Trvalé bydlení

Segment

Typ

  • Volná plocha
  • Trámový strop

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace