Zateplení novostavby v pasivním standardu ve Starovičkách

  • Foukání izolace na volnou plochu vazníkového krovu
  • Foukání izolace na volnou plochu vazníkového krovu
  • Foukání izolace na volnou plochu vazníkového krovu
  • Foukání izolace na volnou plochu vazníkového krovu
  • Foukání izolace na volnou plochu vazníkového krovu

Rodinný dům

Foukaná izolace

08.11.2018

Novostavba rodinného domu s vazníkovou konstrukcí krovu. Jak je již klasickým řešením v této době u přízemních domů vytvořit podklad pro izolační vrstvu z OSB desek na spodní pásnici vazníku, vytvořit si tak instalační mezeru pro elektro a izolaci nafoukat v celistvé vrstvě i přes obvodové zdivo.  OSB desky jsou ve spojích lepené, aby obstály v testech vzduchotěsnosti. Tento dům byl stavěný na pasivní standard a investor využíval dotačního programu Nová zelená úsporám. Podle vypracovaného projektu na využití dotace jsme nabídli investorovi materiál, který byl svými vlastnostmi lepší , než vzorový materiál, se kterým se počítalo v projektu. V projektu byl požadavek na materiál dán součinitelem tepelné vodivosti λ=0,039 W/mK a to použitý skelný materiál Climaglass White předčil, protože má deklarováno λ=0,036 W/mK. Konečná výška izolace tak byla dána podle krycího listu dotace.  Investor také ocenil naši ochotu pro realizaci na určený termín, aby mohl do zimy pokračovat v navazujících pracích. Přístup do prostoru krovu byl ze štítu z OSB desek a pohyb nám ulehčily revizní lávky.

Oblast:Břeclav
Objem:62,7 m3
Materiál:Climaglass W
Objekt:Trvalé bydlení

Segment

Typ

  • Volná plocha

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace