Zamezení úniků tepla v rodinném domě ve Zbraslavi

Rodinný dům

Foukaná izolace

11.04.2019

Majitel stávajícího rodinného domu se na firmu Machstav obrátil s požadavkem zateplení, pro zamezení úniku tepla stropem. Tu v jedné části tvoří trámová konstrukce stropu s prkenným záklopem. Pro vyplnění trámové dutiny byl potřeba zhotovit montážní otvor, který si zhotovil investor sám podle zaslaného návodu. Tím, že byla výška izolace omezena výškou dutiny, se použili jsme izolační materiál Climaglass-W s λ=0,036 W/mK, aby se maximálně kompenzovala limitující výška trámuů v dutině. Při realizaci izolace na druhou část volné plochy v půdním prostoru sedlové střechy vychází tloušťka izolační vrstvy z orientačního výpočtu podle izolačních vlastností obvodového zdiva. Celá zakázka byla vyhotovena v rámci několika hodin a přístup pro naše pracovníky byl umožněn stropním výlezem. 

Oblast:Brno-venkov
Objem:13,5 m3
Materiál:Climaglass W
Objekt:Rodinný dům

Segment

Typ

  • Trámový strop

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace