Stavba nových hal včetně opláštění

Společnost MACHSTAV s.r.o. neprovádí pouze rekonstrukce hal nebo samotné opláštění nových hal. Umíme si poradit a realizujeme i výstavbu nových hal. Především pro zemědělskou nebo průmyslovou výrobu.

Výstavba nových hal

Nemá asi moc velkou cenu teoreticky do podrobna rozepisovat postup výstavby nových hal a zmiňovat se o možnostech nosných konstrukcí, ať už jsou ocelové, železobetonové, dřevěné nebo zkombinované z uvedených materiálů. To je dnes asi notoricky známo. Před výstavbou každé nové haly podrobně probereme požadavky a představy investora, tak abychom našli společné řešení jeho představ funkčnosti haly a možnosti výstavby v dané lokalitě. Nejspecifičtější výstavbou hal jsou zemědělské provozy pro chov drůbeže nebo prasat. U těchto provozů slouží stavba – hala pouze jako obálka pro technologické zařízení chovu. Hala se staví na míru pro technologii a mnohdy nelze původně zamýšlenou technologii nahradit za jinou. Jelikož poměrně často realizujeme různé stavební práce u zemědělců, tak se logicky s dodavateli zemědělský technologií umíme domluvit na společném postupu a realizaci, tak aby byl investor spokojen jak s kvalitou, cenou tak i termínem dokončení. U některých staveb pro průmyslové provozy se setkáváme rovněž se zajímavými požadavky a představami. Jednu takovou realizaci jsme vybrali pro ukázku a popsání si postupů výstavby haly. Stejné principy platí u výstavby jakkoliv velké haly pro jakýkoliv provoz.

___haly.jpg ___haly2.jpg

Byli jsme osloveni, zda bychom se podívali na projektovou dokumentaci haly a případně se přihlásili do výběrového řízení za účelem postavení zmiňované haly. Jednalo so vestavbu haly mezi dvěma již stojícími halami. V levé hale probíhá kovovýroba a v pravé hale je sklad materiálu pro tuto výrobu. Volné prostranství mezi halami slouží jako komunikace a zároveň i jako částečný mezi skladovací prostor. Tento stav investorovi už nevyhovoval a chtě tyto dvě haly propojit výstavbou další haly. Což by nebyl problém.  Vždy se ale objeví nějaké „ALE“. V našem případě těch „ALE“ bylo více.

___haly3.jpg ___haly4.jpg ___haly5.jpg ___haly6.jpg

Každá z původních budov byla stavěna v jiném období, takže jejich výška byla rozdílná, a vzdálenost mezi jednotlivými budovami nebyla také stejná. Dále mají obě budovy kancelářské provozy a okna jsou směřována do prostoru, kde by měla stát nová hala, což je problém kvůli zastřešení nové haly a požadavkům na množství světla (hygienické normy) a samozřejmě díky výstavbě v jiných časových obdobích, nebyla okna obou původních hal přesně naproti sobě. Investor měl sice zpracovanou projektovou dokumentaci k provedení stavby, ale na místě samém bylo zjištěno, že bude potřeba změn a úprav právě v provedení ocelové konstrukce a typu prosvětleného zastřešení. Dalším požadavkem investora byla demolice stávajícího přístřešku na plynové láhve a vybudování nového přístřešku na jiném místě.  Výsledkem jednání byla dohoda na úpravě PD. Na základě toho jsme zpracovali cenovou nabídku, která byla akceptovaná a začala výstavba, na kterou jsme měli cca 2,5 měsíce a stavební práce musí probíhat za plné výroby u investora bez omezení jeho provozu.

Vše začalo výstavbou základových patek. Kvůli tomu, že jednotlivá okna protilehlých budov nebyla naproti sobě, bylo potřeba tento fakt zohlednit v osové vzdálenosti jednotlivých nosných sloupů pro vazný krov haly, tudíž i jednotlivé patky nebyly zbudovány osově rovnoměrně, ale vždy individuálně pro vztyčení jednotlivých sloupů ocelové konstrukce mimo okna. Výškový rozdíl jednotlivých budov byl vyřešen nepravidelným tvarem střešní konstrukce. Celková montáž ocelové konstrukce proběhla velmi rychle navzdory tomu, že každý rám byl vyráběný na přesnou míru a žádná rámová konstrukce neměla stejný rozměr, jak výškově tak na  šířku. Ve štítech byly zřízeny otvory pro montáž sekčních vrat. Opláštění  pro štítové stěny haly bylo využito PIR panelů a na střechu kvůli požadavkům na prostup světla byly namontovány trapézové komůrkové polykarbonátové desky. 

K bezpečnému odvodnění všech střech byly zhotoveny dva široké dešťové žlaby vyztužené PUR panelem. Každý na jedné průčelní straně nové haly. Jednotlivé dešťové svody byly rozmístěny ke stávajícím kanalizačním vpustím. Dešťový žlab byl hydroizolačně zabezpečen střešním hydroizolačním systémem Fatrafol.

___haly7.jpg ___haly8.jpg

Nová hala z pohledu zevnitř. Nikde žádný překážející sloup. Spousta prostupujícího světla. Obě původní haly propojené novou halou zabezpečující suchý pohyb mezi původními provozy. Skladovaný materiál už neohrožuje nepřízeň počasí.
Přístřešek na skladování plynových lahví jsme postavily mimo novou halu. Investor získal prostory navíc.

Celá realizace proběhla v plánovaném termínu a rozpočtu bez vícenákladů ke spokojenosti investora i zhotovitele společnosti MACHSTAV s.r.o.

Chcete vědět víc - kontaktujte nás

Reference a realizace

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace