Zateplení přístavby dílny foukanou minerální izolací v Kolešovicích

Milan Brabec - Bram
Výrobní hala

24.10.2017

Přístavba, nebo chcete-li rozšíření výrobních prostor truhlárny v Kolešovicích. Nová část provozovny je vyzděná z lehkých tvárnic. Střešní konstrukce dvouplášťová s dutinou. Krov je vyřešen sbíjeným dřevěným vazníkem s jednosměrným sklonem pro odvod dešťové vody. Podhled tvoří souvrství ze sádrokartonových desek s parotěsnou fólií. Úkolem Machstavu bylo navrhnout a aplikovat vhodný typ tepelné izolace do dutiny střechy s ohledem jednak na způsob provedení stavby a jednak na způsob využití objektu. Vzhledem k tomu, že tepelná izolace bude ležet na sádrokartonovém podhledu, čili na nepochůzí konstrukci, bude aplikovaná v členité konstrukci sbíjeného vazníku a navíc v poměrně nízké dutině pro průleznost pracovníků do nejnižších částí střechy, padla volba na technologii foukané minerální izolace s použitým izolačním materiálem Supafil loft s objemovou hmotností 17 kg/m3. Při této objemové hmotnosti dosahuje součinitel tepelné vodivosti Supafil loftu ʎ=0,039 W/m.K. Kombinací vhodné technologie (foukaná minerální izolace) a lehkého izolačního materiálu s výbornými izolačními vlastnostmi jsme dosáhli užitných vlastností jako s žádným jiným materiálem a s žádnou jinou technologií Izolovat vazníkový krov rolovanými izolacemi je naprosto neekonomické a nereálné vzhledem k výšce střešní dutiny a obrovskému množství konstrukčních překážek způsobených samotným vazníkem. Proto padla volba na foukanou technologii. Foukat jiný materiál než Supafil loft bylo nereálné z toho důvodu, že jiné izolační materiály na bázi čediče nebo papíru jsou příliš těžké a požadovaných tepelně izolační vlastnosti stropu bychom s těmito izolanty dosáhli sice při stejných nebo podobných výškách jako se Supafilem loft, ale při objemových hmotnostech 40kg/m3 u čediče a u papíru 35-40kg/m3, čímž bychom sádrokartonový podhled přetížili a hrozilo by nebezpečí poškození podhledu. Stříkaná PUR pěna je při dosažení stejných tepelně izolačních vlastnostech stropu, konkrétně tepelného odporu, o 100% a někdy i více dražší než použitá foukaná minerální izolace Navíc požární odolnost minerálních izolací je dle reakce na oheň A1 – nejlepší jaká může být Co jiného si do truhlárny dát, než nehořlavý materiál. Realizaci zateplení stropu přístavby jsme zvládli za jeden den.

Oblast:Rakovník
Objem:60 m3
Materiál:Supafil loft
Objekt:Výrobní hala

Segment

Typ

  • Volná plocha
  • Pultová střecha

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace