Foukaná izolace a vítr

Už jste někdy od někoho slyšeli, že Vám foukanou izolaci na půdě rozfouká vítr? Zamysleli jste se někdy nad tím, proč Vám to dotyčný člověk říká a co Vám tím vlastně říká? V první řadě je potřeba sdělit, že provětrávaná střešní konstrukce automaticky neznamená, že se jedná o konstrukci, ve které je vítr každodenním nepřítelem. Naopak. Pokud je provětrávaná stření konstrukce dobře zhotovena, je vítr velmi dobrým přítelem celé střechy, a to včetně půdního prostoru, o kterém bude především v souvislosti s foukanou tepelnou izolací řeč. V provětrávané střešní konstrukci dochází k aktivnímu proudění vzduchu v tzv. provětrávané mezeře, tj. v dutině pod střešním pláštěm, tvořeným krytinou a nad difúzní fólií, která je pod krytinou uložena ve většině případů. V této dutině vzduch proudí díky komínovému efektu a rychlosti větru různými rychlostmi. A je to jediné místo, kde skutečně vítr může foukat, což je dobře. Proto je také tato provětrávaná mezera u okapové hrany chráněné tzv. ptáčnicí, tedy pruhem děrovaného pásu. Tento pás je děrovaný právě pro to, aby se do této dutiny dostával vzduch a vítr, pro správnou funkčnost provětrávané mezery. 

 

Na půdě vítr nefouká!

Tam, kde vítr nefouká, je u provětrávaných střešních konstrukcích půdní prostor. Již několik našich zákazníků řešilo, zda foukanou izolaci na podhledu v půdním prostoru nerozfouká vítr, který venku vane. Nerozfouká! Protože vítr se do půdního prostoru nedostane. Koukněte se na svůj dům nebo domy ve svém okolí. Všechny do jednoho mají nějakým technickým řešením zamezen přístup do půdy zvenčí. Ať už je to klasickým dřevěným podbitím, nebo dotažením fasádního zateplovacího systému až k difúzní fólii, nebo jiným způsobem. Vždy se majitel domu snaží ochránit vstup do půdního prostoru před možnými škůdci a nezvanými hosty jako jsou myši, kuny, ptáci apod. Co z toho tedy vyplývá? Jedině to, že ten, kdo Vám tvrdí, že vám v půdním prostoru foukanou izolaci rozfouká vítr, Vás pouze straší a chce Vám vnutit své vlastní řešení zateplení půdy.

 

Co když do půdního prostoru skutečně fouká?

Pokud Vám skutečně do půdního prostoru fouká, tak máte velký problém! Protože kam fouká vítr, tam tento vítr může zanést déšť a sníh. Tedy vodu. Voda v půdním prostoru je velký nepřítel, protože kde je voda, je vlhko a tam kde je vlhko, je velké riziko pro dřevěné konstrukce v podobě dřevokazných škůdců – hmyz, plísně houby a hniloba. Takové prostředí není vůbec vhodné v první fázi pro jakoukoliv telenou izolaci a je úplně jedno, jestli se jedná o foukanou, nebo deskovou nebo rolovanou izolaci. Už vůbec neřešte, jestli Vám vítr rozfouká ten daný typ izolace nebo jinou izolaci. Pokud Vám někdo řekne, že do Vašeho půdního prostoru fouká vítr, tak neřešte vůbec žádné izolace, ale nejdříve opravte střechu, podbití anebo jiné poškozené části střešní konstrukce. Nejdříve je nutné zamezit riziku zahánění dešťových a sněhových srážek do půdního prostoru.  A teprve potom řešte zateplení půdy. Jakmile odstraníte zmiňované vady, tak můžete zcela bez obav použít jakoukoliv foukanou izolaci. Hlavně si nenechte věšet bulíky na nos. Nenechte se zbytečně vystrašit a nekupujte předražené produkty pod nátlakem ve zdánlivé momentální výhodnosti nabídky. Vezměte si čas na rozmyšlenou a v klidu si popřemýšlejte nad tím, co Vám kdo říká a tvrdí.

 

Pokračujte dále

Reference a realizace

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace